стоматологичен кабинет,ул.Хан Аспарух №39

ЦЕНИ

I.Преглед

*Безплатен преглед

II.Консервативно зъболечение(ТЕРАПИЯ)

1.Обтурация
 -Фотокомпозит,Глас-йономерен цимент
      *с една повърхност                                                                                          30лв
      *с две и повече повърхности                                                                          40лв
2.Профилактично покритие на дълбоки фисури  (на зъб)                                     5лв

Консервативно зъболечение(ЕНДОДОНТИЯ)

1.Лечение на пулпити и периодонтити
 -поставяне на арсеников препарат                                                                      15лв
 -механична обработка на коренов канал(Step Back-техника)                          17лв
 -обтуриране на коренов канал
    *Централна щифтова техника                                                                           15лв
    *Латерална кондензация                                                                                   30лв
 -междинна медикаментозна вложка                                                                    10лв

2.Щифтово изграждане на разрушени зъби
-поставяне на радикуларен (вътреканален) щифт                                              15лв
-изграждане на зъбно пънче
  *с фотокомпозит                                                                                                   40лв
  *с химиокомпозит                                                                                                 30лв

III.Протетична дентална медицина (ОРТОПЕДИЯ)

1.Подвижно протезиране
-плакова протеза пластмаса                                                                                    200лв
-моделнолети                                                                                                            350лв
2.Неподвижно протезиране
-Система Адапта(метал с пластмаса)                                                                       90лв
-металокерамични                                                                                                    180лв                                        

 -цирконий ,прес керамика(чиста керамика-корони,пинлеи,инлеи)                    440лв

3.Поправки
-сваляне на корона или мост(на зъб)                                                                   10лв
-циментиране на корона/мост(на зъб)                                                                 10лв

IV.Орална хирургия

Екстракция(изваждане)на зъб
-еднокоренов                                                                                                          20лв
-многокоренов                                                                                                        30лв
-силно разрушени зъби/корени                                                                            40лв
Анестезия
-инжекционна                                                                                                         10лв

V.Професионално избелване на зъби

Професионално избелване на зъби с гелове и лампа                                       200лв
Уебсайт в alle.bg